ผู้แทนขาย/ผู้แทนขายอาวุโส (Sales/Senior Sales Executive)

วางแผนการดำเนินงานของพนักงานแผนกบริการลูกค้า ตั้งเป้าหมายในการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้กำลังใจกับพนักงานบริการเพื่อให้สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods Officer)

วางแผนการดำเนินงานของพนักงานแผนกบริการลูกค้า ตั้งเป้าหมายในการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้กำลังใจกับพนักงานบริการเพื่อให้สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมาย

พนักงานฝ่ายผลิต (Production Operator)

วางแผนการดำเนินงานของพนักงานแผนกบริการลูกค้า ตั้งเป้าหมายในการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้กำลังใจกับพนักงานบริการเพื่อให้สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมาย