สยามลวดเหล็กฯ และบริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ร่วมสืบทอดประเพณีไทยแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดหนองกะบอก

สยามลวดเหล็กฯ และบริษัทในเครือ (ที เอส เอ็น ไวร์) ร่วมสืบทอดประเพณีไทยแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดหนองกะบอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดหนองกะบอก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษา และดูแลสังคม ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Share this post :

ข่าวสารล่าสุด