สำหรับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม

ลวดชุบสังกะสีสําหรับสายดิน

ลวดชุบสังกะสี
สําหรับสายดิน

GROUND WIRE

ลวดเหล็กตีเกลียวชุบสังกะสี ผลิตจากลวดเหล็กคุณภาพเคลือบ
ผิวด้วยสังกะสีด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น การันตีคุณภาพโดย
มาตรฐาน มอก. 404-2540 สําหรับงานการไฟฟ้า และ
งานยึดโยงต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงมั่นคงและทนทาน
อายุการใช้งานยาวนาน ต้องการการซ่อมบํารุงตํ่า

ลวดเหล็กตีเกลียวชุบสังกะสี ผลิตจากลวดเหล็กคุณภาพเคลือบผิวด้วยสังกะสีด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น การันตีคุณภาพโดยมาตรฐาน มอก. 404-2540 สําหรับงานการไฟฟ้า และงานยึดโยงต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงมั่นคงและทนทานอายุการใช้งานยาวนาน ต้องการการซ่อมบํารุงตํ่า

จุดเด่น

คุณสมบัติ ของสินค้า

Diameter

  • TIS404-2540: 22mm2 , 25mm2, 30mm2 , 35mm2, 40mm2, 50mm2, 55mm2, 75mm2, 95mm2 
  • ASTM A363: 5/16” (94mm.) , 3/8” (9.52mm.) , 7/16” (11.11mm.) , 1/2” (12.7mm.)

Zinc Coating

• Class A
• Class C

Strength grade

• Utility grade
• High Strength grade
• Extra High Strength grade

length and coil weight

can be customized in wooden reel

มาตรฐานคุณภาพ

ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับผลิตภัณฑ์

มาตรฐานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

พันธมิตรของเรา

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายที่เดียวในประเทศไทย
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีอลูมิเนียมอัลลอย

ขอใบเสนอราคา

Please Subscribe
Before Download

Please Subscribe
Before Download