สำหรับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม

กรงไก่

ลวดเหล็กชุบสังกะสีผสมอลูมิเนียม 10%

สำหรับกรงสัตว์ปีก

ลวดเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Wire) และ
ลวดเหล็กชุบสังกะสีอลูมิเนียมอัลลอย ชนิด 10 เปอร์เซ็นต์
(Zinc-Aluminium 10%) แบบชุบหนา เหมาะสําหรับนําไปใช้
ทํากรงไก่ สามารถป้องกันสนิมได้ยาวนานภายใต้สภาวะความชื้น
สูงและทนความเป็นกรดจากมูลไก่ อีกทั้งมีความแข็งแรงสูง
สามารถทนการขูดข่วนจากคมเล็บไก่ได้ดี

ลวดเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Wire) และลวดเหล็กชุบสังกะสีอลูมิเนียมอัลลอย ชนิด 10 เปอร์เซ็นต์(Zinc-Aluminium 10%) แบบชุบหนา เหมาะสําหรับนําไปใช้ทํากรงไก่ สามารถป้องกันสนิมได้ยาวนานภายใต้สภาวะความชื้นสูงและทนความเป็นกรดจากมูลไก่ อีกทั้งมีความแข็งแรงสูงสามารถทนการขูดข่วนจากคมเล็บไก่ได้ดี

จุดเด่น

คุณสมบัติ ของสินค้า

Diameter

2.00 mm. – 5.00 mm.
or as customer requires

Zn-Al 10% Coating

Two types of coating class
or as customer requires
• Medium coating 120-200gsm
• Heavy coating 275 gsm.

Tensile strength

Two types of strength
• Soft tensile 400-500 MPa
• Hard tensile 500-850 MPa

Coil Weight

Two types of package
• Stadard small coil available at 50kg ,100kg ,200kg.
• Jumbo compacted coil available at 500 to 1000kg.

กลไกการป้องกันสนิม

Zinc give an active sacrificial , aluminium provides passive protection to slow down the sacrificial reaction of zinc

การเคลือบอลูมิเนียมสังกะสีแบบจุ่มร้อน

ZnAl 10% by SENTEC มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน กว่าลวดเหล็กทั่วไป

การทดสอบการทนละอองน้ำเกลือระหว่าง ZnAl 10% by SENTEC กับ
Galfan ZnAl 5%, Zn Heavy Coating และ Zn Light Coating

การทดสอบการทนละอองน้ำเกลือระหว่าง ZnAl 10% by SENTEC กับ Galfan ZnAl 5%, Zn Heavy Coating และ Zn Light Coating

Compared to Galfan
(Zn-Al 5%) Heavy coating 275gsm.

Compared to
zinc Heavy coating 275gsm.

Compared to
zinc Light coating 40gsm.

ทนทานมากกว่าถึง 18 เท่า

การทดสอบสเปรย์เกลือตามมาตรฐาน ASTM B117 หลังจากการทดสอบ 960 ชั่วโมง

ผลการทดสอบกัดกร่อนของลวดเคลือบสังกะสีชนิดต่างๆ

ทนกว่า คุ้มกว่า

ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งาน สําหรับการผลิตกรงไก่
ที่ต้องการความคงทนพิเศษจากการกัดกร่อนโดยสภาพแวดล้อม และมูลไก่ ซึ่งลวดเหล็กชุบสังกะสีผสมอลูมิเนียม 10% มีอายุการใช้งานเป็น 3 เท่า (เปรียบเทียบกับ Zn Heavy/ลวดชุบหนา) ในกรณีที่อัตราการเคลือบเท่ากัน

ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งาน สําหรับการผลิตกรงไก่ ที่ต้องการความคงทนพิเศษจากการกัดกร่อนโดยสภาพแวดล้อม และมูลไก่ ซึ่งลวดเหล็กชุบสังกะสีผสมอลูมิเนียม 10% มีอายุการใช้งานเป็น 3 เท่า (เปรียบเทียบกับ Zn Heavy/ลวดชุบหนา) ในกรณีที่อัตราการเคลือบเท่ากัน

มาตรฐานคุณภาพ

Develop an advance metallic coating technology of Zinc-Aluminium 10% we meets coating weight requirement of BS 10244-2 (class A and B), ISO 7989-2 (class A and B), ASTM A856 (class A) AS/NZS 4534 (class W05 and W10)

มาตรฐานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

พันธมิตรของเรา

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายที่เดียวในประเทศไทย
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีอลูมิเนียมอัลลอย

ขอใบเสนอราคา

Please Subscribe
Before Download