ลวดสําหรับงานรั้ว

ลวดสําหรับงานรั้ว

นวัตกรรมลวดเหล็กชุบสังกะสีของเราได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับ
ระบบรั้ว ด้วยนวัตกรรมลวดเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูง ทําให้ลวด
ตาข่ายมีความสวยงาม ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม ทําให้
สามารถนําไปใช้สําหรับงานกั้นบริเวณ รั้วทางด่วนมอเตอร์เวย์
รั้วโครงการต่างๆ ได้ยาวนานคุ้มค่าต่อการลงทุน

นวัตกรรมลวดเหล็กชุบสังกะสีของเราได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับ ระบบรั้ว ด้วยนวัตกรรมลวดเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูง ทําให้ลวด ตาข่ายมีความสวยงาม ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม ทําให้ สามารถนําไปใช้สําหรับงานกั้นบริเวณ รั้วทางด่วนมอเตอร์เวย์
รั้วโครงการต่างๆ ได้ยาวนานคุ้มค่าต่อการลงทุน

จุดเด่น

คุณสมบัติ ของสินค้า

Diameter

2.00 mm. – 6.00 mm.
or as customer requires

Zinc Coating

30 gsm – 300 gsm
or as customer requires

Material

Low Carbon,
High Carbon,ZnAI

Coil Weight

50 kgs – 1 MT/Coil
or as customer requires

มาตรฐานคุณภาพ

ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับผลิตภัณฑ์

มาตรฐานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

พันธมิตรของเรา

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายที่เดียวในประเทศไทย
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีอลูมิเนียมอัลลอย

ขอใบเสนอราคา

Please Subscribe
Before Download