วันที่ 11 มกราคม 2567 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด ส่งมอบปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ

วันที่ 11 มกราคม 2567 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด ส่งมอบปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ สู่หนังสือเล่มใหม่ กว่า 100 ฉบับ จากพนักงาน ส่งต่อให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำหนังสืออักษรเบรลล์ ให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ถือเป็นการลดขยะ และเพิ่มประโยชน์สู่สังคม ให้เกิดความยั่งยืนสู่อนาคตต่อไป

Share this post :

ข่าวสารล่าสุด