ผู้แทนขาย/ผู้แทนขายอาวุโส (Sales/Senior Sales Executive)

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับรถยนต์ส่วนบุคคล
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์งานขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ)

 

ที่อยู่สำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ)

  • Head Office : Rasa Tower A,14th Floor, 555 Phaholyothin Road Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.
  • โทร : 662-9370060-7
  • แฟกซ์ : 662-9370068-9
  • อีเมล : tsn_sale@tsnwires.co.th

 

แผนที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

555 อาคาร รสา ทาวเวอร์ A ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

555 อาคาร รสา ทาวเวอร์ A ชั้นที่ 14
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ผู้แทนขาย/ผู้แทนขายอาวุโส (Sales/Senior Sales Executive)

เจ้าหน้าที่สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods Officer)

พนักงานฝ่ายผลิต (Production Operator)