บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด และ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ในวันที่ 7 เมษายน 2566

เพื่อสืบสานประเพณีของไทย บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด และ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ในวันที่ 7 เมษายน 2566 ซึ่งได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหารและกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมไปด้วยอาหารสไตล์ไทยๆ ย้อนยุค ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันสืบสานประเพณี พร้อมทั้งสนุกสนานและผ่อนคลายจากความร้อน ในวันสงกรานต์อีกด้วย

Share this post :

ข่าวสารล่าสุด