ทีมงานลวดหนามเซนเทค ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟู โรงเรียนและครอบครัวนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

ทีมงานลวดหนามเซนเทค ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟู โรงเรียนและครอบครัวนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยมอบอุปกรณ์การเรียน รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและพร้อมอยู่เคียงข้างกันตลอดไป

Share this post :

ข่าวสารล่าสุด